Uslovi korišćenja ("Uslovi")

Ažurirano: 12.05.2020.god.

Molimo pročitajte ove Uslove korišćenja ("Uslovi", "Uslovi korišćenja") pažljivo pre korišćenja https://www.hint.rs websajta ("Servis") kojim upravlja HiNT d.o.o ("nas", "mi", ili "naš").
Vaš pristup i korišćenje Servisa uslovljeni su prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Uslovi važe za sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju i koriste Servis.
Pristupanjem ili korišćenjem Servisa slažete se da ćete biti obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, možete odlučiti da ne koristite Servis.

Mi možemo prekinuti ili obustaviti pristup našem Servisu, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne i ograničeno na kršenje ovih Uslova.
Sve odredbe Uslova koji po svojoj prirodi treba da važe nakon prekida važiće i nakon prekida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od odgovornosti po garanciji, obeštećenja i ograničenja odgovornosti.

Naš Servis može sadržati veze sa drugim sajtovima ili uslugama koje nisu u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom. Mi nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojeg drugog internet sajta ili usluga. Vi dalje prihvatate i slažete se da mi nismo odgovorni, direktno ili indirektno, za bilo štetu ili gubitak koji je prouzrokovan, ili navodno izazvan od, ili u vezi sa korišćenjem ili oslanjanjem na takav sadržaj, robu, ili usluge, dostupne na ili putem takvih internet sajtova ili servisa.

Savetujemo vam da pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti na bilo kojoj internet stranici ili servisima koje posećujete.

Ovi Uslovi će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije, bez obzira na odredbe koje eventualno nisu u skladu sa odredbama Zakona.

Naše neizvršavanje bilo kakvog prava ili odredbi ovih uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako se ustanovi da bilo koja odredba ovih Uslova nije važeća ili se ne može izvršiti od strane suda, ostale odredbe ovih Uslova ostaju na snazi. Ovi Uslovi čine celokupan sporazum između nas u vezi sa našim Servisom, imaju prednost i zamenjuju sve prethodne sporazume koje imamo između nas u vezi sa Servisom.

Mi zadržavamo diskreciono pravo da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna pokušaćemo da obezbedimo obaveštenje najmanje 30 dana pre nego što neki novi uslovi stupe na snagu. Šta predstavlja materijalnu izmenu biće određeno našim diskrecionim pravom. Ako nastavite da pristupite ili koristite naš Servis nakon što ove revizije stupe na snagu, dobrovoljno prihvatate korišćenje Servisa po revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, savetujemo da prestanete da koristite Servis.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima, molimo vas da nas kontaktirate.

HiNT d.o.o.

Vladimira Popovića 38 - 40, 1. sprat
Novi Beograd, 11070 Srbija
Broj telefona: +381637777977
Email adresa: office@hint.rs