Prilagođeni programi.

Trening: R3 Sales® | Liderstvo | Prilagođeni programi

Prilagođeni programi

Prema potrebama naših klijenata, dizajniramo i izvodimo trening programe čiji je sadržaj u potpunosti usklađen sa korporativnim procesima i primenljivi su isključivo u organizacijama za čije smo potrebe te programe razvili.

U nastavku vam predstavljamo programe koje smo do sada realizovali. Ukoliko i vaša organizacija ima sličnu potrebu, budite slobodni da nas kontaktirate.


Programi prilagođeni prodaji

 • Zakazivanje sastanaka

 • Maloprodajni pristup

 • Coaching prodajnog tima

 • Upravljanje odnosima sa ključnim kupcima

 • Upravljanje teškim klijentima

 • Upravljanje prodajnim pipeline-om

 • Kvalitativna procena rada u maloprodajiProgrami prilagođeni za HR

 • Upravljanje ljudskim resursima za potrebe projekata

 • Veštine prodaje i pregovaranja za potrebe regrutacije i selekcije


Programi prilagođeni proizvodnji

 • Komercijalno usmerena komunikacija za planere proizvodnje

 • Efektivna prezentacija u projektnom menadžmentu

 • Customer Care trening

 • Bezbednosni kontakt


Mi imamo kapacitete da razvijemo program i za vas! 

Napravite prvi korak i saznajte nešto više o tome…