Prilagođeni programi

Trening: R3 Sales® | Liderstvo​ | Prilagođeni programi

Kao odgovor na vaše potrebe

Prilagođeni programi​

Prema potrebama naših klijenata, dizajniramo i izvodimo trening programe čiji je sadržaj u potpunosti usklađen sa korporativnim procesima i primenljivi su isključivo u organizacijama za čije smo potrebe te programe razvili.​

U nastavku vam predstavljamo programe koje smo do sada realizovali. Ukoliko i vaša organizacija ima sličnu potrebu, budite slobodni da nas kontaktirate.​

Prilagođeno prodaji​

 • Zakazivanje sastanaka​

 • Maloprodajni pristup​

 • Coaching prodajnog tima​

 • Upravljanje odnosima sa ključnim kupcima​

 • Upravljanje teškim klijentima​

 • Upravljanje prodajnim pipeline-om​

 • Kvalitativna procena rada u maloprodaji​

Prilagođeno HR-u​

 • Upravljanje ljudskim resursima za potrebe projekata​

 • Veštine prodaje i pregovaranja za potrebe regrutacije i selekcije​

Prilagođeno proizvodnji​

 • Komercijalno usmerena komunikacija za planere proizvodnje​

 • Efektivna prezentacija u projektnom menadžmentu​

 • Customer Care trening​

 • Bezbednosni kontakt​

Mi imamo kapacitete da razvijemo program i za vas!

Napravite prvi korak i saznajte nešto više o tome…