Veštine pregovaranja

Veštine pregovaranja

Ovaj kurs je dizajniran da vam pomogne da primenite u praksi veštine pregovaranja koje ste usvojili na radionici i tako postanete bolji pregovarač.

Privatni kurs
Molimo prijavite se da kontaktirate odgovornu osobu.
Odgovoran Dragan Vukosavljević
Poslednja izmena 07.01.2022.
Trajanje 40 минута
Članovi 7
Osnovni Srpski
  • Osnove pregovaranja i komunikacijske veštine
  • Testirajte svoje znanje nakon 1. lekcije
   10 xp
  • Nivoi pregovora, okvir za pregovaranje i pregovaračke taktike
  • Testirajte svoje znanje nakon 2. lekcije
   10 xp
  • Finalni zadatak
  • Učenje na zabavan način