Menadžerske veštine

Menadžerske veštine

Ovo je kurs dizajniran da vam pomogne da što pre ovladate potrebnim znanjima i veštinama za uspešno upravljanje timom. Naučićete da: bolje upravljate vremenom, da postignete željeni radni učinak postavljanjem pametnih ciljeva i prioriteta, da komunicirate na efektivan način i budete asertivni i da upravljate promenama na najlakši način.

Privatni kurs
Molimo prijavite se da kontaktirate odgovornu osobu.
Odgovoran Dragan Vukosavljević
Poslednja izmena 14.05.2022.
Trajanje 42 минута
Članovi 4
Osnovni Srpski
    • Video lekcija: Šta menadžere čini uspešnima?
    • Video lekcija: Upravljanje vremenom
    • Video lekcija: Kako postići dobar radni učinak
    • Video lekcija: Efektivna komunikacija i asertivnost
    • Video lekcija: Ciklus učenja i upravljanje promenama