PDA jedinice

Konsultantske usluge: Jedinice za sprovođenje Analize ličnog razvoja (PDA assessment)

7.800,00 din. 7800.0 RSD 7.800,00 din.

7.800,00 din.

  Ova kombinacija ne postoji.

  Uslovi ponude i plaćanja
  30-day money-back guarantee
  Shipping: 2-3 Business Days

  Šta je PDA analiza ličnog razvoja?

  PDA je procena koja kroz jednostavnu, preciznu i naučnu metodologiju omogućava da otkrijemo i analiziramo profile ponašanja ljudi. Takode, omogucava nam da evaluiramo zahteve ponašanja i kompetencija za određenu poziciju i na taj način osiguramo da smo regrutovali i da razvijamo prave ljude na pravim pozicijama.

  PDA procena ne kvalifikuje profile ponašanja kao „dobre“ i „loše“. Ona opisuje evaluirane karakteristike ponašanja pojedinca.

  Koje informacije pruža PDA?

  Nakon popunjavanja PDA upitnika profil ponašanja pojedinca sa sledećim informacijama će biti dostupan:

  • Stil rukovođenja

  • Stil donošenja odluka

  • Kako voditi ovu osobu ka uspehu

  • Veštine uveravanja

  • Analitičke veštine

  • Prodajne veštine

  • Nivo motivacije

  • Jake strane ličnosti i oblasti za razvoj

  • Oblasti za razvoj

  • Individualna i/ili grupna kompatibilnost za određenu poziciju

  • Individualna i/ili grupna kompatibilnosti u poređenju sa kompetencijama postavljenim od strane vaše kompanije

  Primer izveštaja o profilu ponašanja - engleski

  Primer izveštaja o profilu ponašanja - srpski