Prodajni coaching​

Konsalting: Konsultantske usluge | Prodajni coaching

Trening, mentorstvo ili coaching

Prodajni coaching.​

Programi razvoja prodajnih organizacija se zasnivaju na procesu postavljanja standarda potrebnih sposobnosti i veština za različite uloge u prodajnoj organizaciji, a zatim procena sposobnosti prodavaca i menadžera prodaje prema postavljenim standardima.

Na ovako postavljenim osnovama, najčešće primenjivani pristupi razvoju su trening, mentorstvo i coaching.

Treningom se stiču znanja, mentorstvom se prenose i dele iskustva, dok coaching omogućava pojedincu i/ili timu da ostvari svoj pun potencijal.​


Koja je razlika između "običnog" i prodajnog coachinga?​

Coaching je razvojna metoda. Uporišta su mu posmatranje, motivacija i razvojna(konstruktivna) povratna informacija(feedback).​

Prodajni coaching predstavlja pomoć prodavcu ili menadžeru prodaje da koristi i kombinuje znanja (trening) i iskustva (mentorstvo) kako bi unapredio svoje veštine, rasuđivanje i talente. Ipak, prodajni coaching se zadržava u okvirima vrlo specifičnog „paketa“ znanja i veština neophodnih za ulogu koju pojedinac ima u svojoj prodajnoj organizaciji.​Ko treba da se bavi prodajnim coaching-om?​

To je pre svega posao menadžera prodaje. Bez obzira da li se radi o menadžeru koji vodi čitav sektor prodaje ili menadžer koji vodi tim od 10 prodavaca, odgovornost menadžera ja da omogući svom timu da napreduje pružajući redovan, pravovremen i efektivan prodajni coaching svakom članu tima ponaosob.​

U realnosti stvari stoje drugačije. Menadžeri prodaje se ne bave coaching-om u dovoljnoj meri jer, nemaju dovoljno vremena, nemaju potrebne resurse ili ne znaju kako.​


Ukoliko se pitate

Da li vam je potrebna podrška?​

Ukoliko se slažete sa nekom od izjava u nastavku, onda vam mi možemo pomoći!​

  1. Nisam zadovoljan/zadovoljna rezultatima svog tima​

  2. Nemam potrebne resurse(vreme, novac, itd.) da se bavim razvojem ljudi​

  3. Moji ključni prodavci ne primenjuju veštine naučene na treningu​

  4. Puno vremena je prošlo od poslednjeg treninga​

  5. Želim da novi prodavci brzo dostignu svoju maksimalnu produktivnost​

Prodajni coaching za timove​

Prodajni coaching za timove je namenjen menadžerima koji procene da im je potrebna eksterna podrška u upravljanju timom/timovima.​

Odabirom eksterne podrške za coaching prodajnih timova, dobijate podršku u sledećim segmentima:​

  • Procena trenutnog nivoa veština/ Analiza razvojnih potreba​

  • Planiranje razvoja​

  • Upravljanje performansama​

  • Identifikacija talenata​

  • Razvoj veština​

Usluge coachinga prodajnih timova se pružaju u paketima, u zavisnosti od veličine tima i usluga koje pokrivaju.​

Izaberite pretplatu prema svojim potrebama!

Nema više „borbe“ oko budžeta za razvoj zaposlenih