Feedback Forum

Dobro došli!

Ovo je zajednica za profesionalce koji su učestvovali na Feedback kursu.
Razmenjujte svoja razmišljanja i uvide sa drugim članovima zajednice i kapitalizujte znanja koje ste stekli kroz iskustveno učenje sa nama.

Ovo je zajednica za profesionalce koji su učestvovali na Feedback kursu.
Razmenjujte svoja razmišljanja i uvide sa drugim članovima zajednice i kapitalizujte znanja koje ste stekli kroz iskustveno učenje sa nama.

Ova zajednica je za članove i polaznike kursa. Možete postaviti pitanja o:

 • kako da primenite određenu veštinu ili tehniku,

 • kako prilagoditi preporučeni pristup konkretnoj poslovnoj/životnoj situaciji,

 • koji je najbolji način primene __________ veštine za određenu poslovnu potrebu,

 • kako razviti lični stil za primenu određene tehnike,

 • pitanja o konkretnim kursevima, veštinama, tehnikama i pristupima, itd.

Pre nego što postavite pitanje - obavezno potražite slično pitanje. Pitanja možete pretraživati prema njihovom naslovu ili oznakama. Takođe je OK da odgovorite na svoje pitanje.

Izbegavajte da postavljate pitanja koja su previše subjektivna i polemička ili nisu relevantna za ovu zajednicu.

Trebalo bi da postavljate praktična, pitanja na koje je moguće odgovoriti, pitanja zasnovana na stvarnim problemima sa kojima se susrećete. Opšta, otvorena pitanja, umanjuju korisnost ove stranice i potiskuju druga pitanja sa naslovne strane.

Da biste prevenirali da vaša pitanja budu označena ili uklonjena, pokušajte da izbegnete postavljanje subjektivnih pitanja gde...

 • svaki odgovor je jednako validan: „Koji ti je najdraži ______?“
 • vaš odgovor je dat zajedno sa pitanjem, a očekujete još odgovora: "Ja koristim ______ za ______, šta ti koristiš?"
 • ne postoji stvarni problem koji treba rešiti: "Zanima me da li se drugi ljudi osećaju kao ja."
 • postavlja nam se hipotetičko otvoreno pitanje: "Šta da se ______ dogodilo?"
 • je bes prerušen u pitanje: "______ je sranje, jesam li u pravu?"

Ako se uklapate u jedan od ovih primera ili ako je vaša motivacija za postavljanje pitanja „Želim da učestvujem u raspravi o ______“, ne bi trebalo da postavljate pitanja ovde, već direktno putem maila. Međutim, ako je vaša motivacija „voleo bih da mi drugi objasne ______“, onda ste verovatno OK.

(Gornji segmen je prilagođen sa Stackoverflow P&O.)

Pored toga:

 • Odgovori ne bi trebalo da dodaju nova ili proširuju pitanja. Umesto toga, uredite ili dodajte komentar.
 • Odgovori ne bi trebalo da komentarišu druge odgovore. Umesto toga, dodajte komentar na te druge odgovore.
 • Odgovori ne bi trebalo samo da upućuju na druga pitanja. Umesto toga, dodajte komentar koji kaže "Mogući duplikat od...". U svakom slučaju, u redu je uključiti linkove ka drugim pitanjima ili odgovorima koji daju relevantne dodatne informacije.
 • Odgovori ne treba samo da daju link ka rešenju. Umesto toga, u odgovoru navedite tekst opisa rešenja, čak iako je to samo kopiraj/zalepi. Linkovi su dobrodošli, ali bi trebalo da budu dodatak odgovoru, upućivanje na izvore ili dodatno čitanje.

Odgovori ne bi trebalo da dodaju nova ili proširuju pitanja. Umesto toga, uredite ili dodajte komentar.

Odgovori ne bi trebalo da komentarišu druge odgovore. Umesto toga, dodajte komentar na te druge odgovore.

Odgovori ne bi trebalo samo da upućuju na druga pitanja. Umesto toga, dodajte komentar koji kaže "Mogući duplikat od...". U svakom slučaju, u redu je uključiti linkove ka drugim pitanjima ili odgovorima koji daju relevantne dodatne informacije.

Odgovori ne treba samo da daju link ka rešenju. Umesto toga, u odgovoru navedite tekst opisa rešenja, čak iako je to samo kopiraj/zalepi. Linkovi su dobrodošli, ali bi trebalo da budu dodatak odgovoru, upućivanje na izvore ili dodatno čitanje.

Odgovori ne bi trebalo da započinju debate. Ovo je zajednica Pitanja & Odgovori a ne grupa za diskusiju. Izbegavajte da svojim odgovorima ulazite u debate, jer one obično umanjuju suštinu pitanja i odgovora. Za kratke diskusije koristite mogućnost komentarisanja.

Kada se postavi pitanje ili odgovor, korisnik koji ih je postavio dobiće neke bodove, koji se nazivaju "karma bodovi". Ti bodovi služe kao gruba mera poverenja zajednice u njega/nju. Na osnovu tih bodova postupno se dodeljuju različiti zadaci moderiranja.

Na primer, ako postavite zanimljivo pitanje ili date koristan odgovor, vaš unos će dobiti pozitivan glas. S druge strane, ako je odgovor vodi u pogrešnom smeru - dobiće negativan glas. Svako glasanje za, generisaće 10 bodova, a svaki glas protiv će oduzeti 10 bodova. Postoji ograničenje od 200 bodova koji se mogu skupiti za pitanje ili odgovor dnevno. Tabela na kraju objašnjava zahteve za bodovima ugleda/reputacije, za svaku vrstu zadatka za moderiranje.

Cilj ove zajednice je da kreira relevantnu bazu znanja koje će odgovoriti na najčešća pitanja u vezi sa HiNT website-om, proizvodima i uslugama.

Stoga iskusni korisnici ove web stranice mogu da uređuju pitanja i odgovore poput wiki stranica u cilju poboljšanja celokupnog kvaliteta sadržaja baze znanja. Takve se privilegije daju na osnovu nivoa korisničke karme: moći ćete to učiniti nakon što vaša karma postane dovoljno visoka.

Ako ovaj pristup nije za vas, poštujte ovu zajednicu i umesto nje koristite druge zajednice.

Evo i tabele sa privilegijama i karma nivoima