Veštine prodaje & pregovaranja za regrutere©

Registracije su zatvorene

Opis programa

Tokom našeg online kursa, ovladaćete sledećim prodajnim veštinama koje će u velikoj meri unaprediti vaš proces selekcije i regrutacije. Naučićete da:

 • Upravljate bazom kandidata na način koji obezbeđuje adekvatan priliv kandidata sa potrebnim kompetencijama.

 • Vodite dijalog sa klijentima (internim/eksternim) jezikom koji obezbeđuje međusobno razumevanje. Govorićete jezikom i biznisa i HR-a!

 • Razumete proces donošenja odluka (klijenata i kandidata)

 • Planirate intervjue sa kandidatima na strukturiran način i sa jasnim ciljevima i strategijom

 • Vodite dijalog sa kandidatima na način koji osnažuje odnos, pojačava pozitivnu percepciju i unapređuje proces.

 • Koristite konsultativni pristup koji vam obezbeđuje uvid u stvarne potrebe/pokretače kandidata za zaposlenjem ili promenom posla.

 • Primenite efektivne tehnike za otklanjanje pogrešnih percepcija, skepticizma ili zabrinutosti kandidata.

 • Zaključite svaki intervju sa jasnim planom akcija koji uključuje klijenta/kandidata.

 • Razvijete i ispregovarate rešenje koje zadovoljava organizacione potrebe klijenata, kao i očekivanja kandidata.

Pre treninga: Svi potvrđeni učesnici će dobiti pristup online upitniku čiji je cilj da proceni trenutni nivo veština polaznika, kao i da postavi očekivanja od treninga.

Sesija 1

Ponedeljak, 16. avgust

 • Recruitment pipeline

 • Proces donošenja odluka klijenta/menadžera koji zapošljava

 • Proces donošenja odluka kandidata  

 • Veštine uticaja

 • Priprema i otvaranje intervjua

Sesija 2

Utorak, 17. avgust

 • Pristupi za identifikaciju potreba klijenta/menadžera koji zapošljava

 • Pristupi za identifikaciju potreba kandidata 

 • Kvalifikujte svog klijenta/menadžera koji zapošljava 

 • Kvalifikujte svog kandidata

Sesija 3

Sreda, 18. avgust

 • Upravljajte prihvatanjem kandidata

 • Zatvaranje intervjua

Sesija 4

Četvrtak, 19. avgust

 • Upravljajte otporom kandidata

Sesija 5

Petak, 20. avgust

 • Pregovaranje u procesu regrutacije

GOVORNIK/TRENER

Dragan Vukosavljević

HiNT - Trening & Coaching

Baveći se profesionalno treninzima i coaching-om poslednjih 17 godina, Dragan je učestvovao je i vodio nekoliko međunarodnih projekata sa fokusom na razvoj liderskih potencijala, mapiranje kompetencija i unapređenje performansi.

Datum &  vreme
понедељак
16. август 2021.
Počinje - 14:00
петак
20. август 2021.
Završava se - 17:00 Europe/Belgrade
Organizator

HiNT d.o.o

+381637777977
office@hint.rs
PODELI

Saznaj šta ljudi pričaju o ovom događaju i priključi se diskusiji.