e-Asistent.

Novi način Outsourcing-a 

Jedna od ključnih prednosti outsourcing-a je ta da vam omogućava da se fokusirate na svoj osnovni posao, dok uslužne kompanije obavljaju aktivnosti koje nisu suštinske i administrativne poslove odgovorno i na vreme.

Ipak, postoji nekoliko nedostataka tradicionalnog outsourcing-a:

 • Dostupnost podataka

 • Kvalitet

 • Kontrola

e-Asistent kombinuje ekspertizu sa savremenom tehnologijom, kako bi se ovi nedostaci izbegli.

Možemo vam pomoći sa...

Outsourcing podrške i administracije

Administracija ne donosi vrednost vašem osnovnom poslovanju. Ipak, obavezna je. Da biste bili uspešni u svom poslu, evo liste usluga koje mi možemo da pružimo:

 • Fakturisanje: izrada i evidencija ulaznih/izlaznih faktura

 • Koordinacija sa računovođom

 • Upravljanje dokumentima

 • Poslovne analize

 • Organizacija putovanja

 • Organizacija događaja

 • Zakazivanje sastanaka/intervjua

 • Poslovna korespondencija

 • Izrada ponuda

 • Izrada prezentacija

 

Kako to radimo?

Sve što nam poverite da radimo za vas je u digitalnom obliku, dostupno u realnom vremenu i pod vašom kontrolom!

Mi vam obezbeđujemo online platformu, kojoj možemo da pristupimo kako bismo realizovali sve aktivnosti i poslove za koje smo odgovorni.

e-Asistent čak 95% administrativnih poslova automatizuje, a preostalih 5% mi obavljamo za vas.

Kontaktirajte nas!