Naše reference

Milioni širom sveta im veruju

NIS a.d Novi Sad
NIS a.d Novi Sad Snabdevanje energijom
NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u Jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike.