Naše reference

Milioni širom sveta im veruju

CFR Consulting Group® e.V.
CFR Consulting Group® e.V. Ostale usluge
CFR Global Executive Search je međunarodno udruženje nezavisnih kompanija za "executive search" sa ciljem pronalaženja najkvalifikovanijih kandidata za izvršne pozicije u najrazličitijim industrija.