Konsalting.

Pružamo čitav spektar usluga koje se odnose na razvoj pojedinaca, timova i organizacija

Konsultantske usluge u vezi sa razvojem vaše organizacije i razvoja vaših zaposlenih u našoj ponudi pokrivaju sledeće oblasti:


 • Planiranje razvoja

 • Podrška izradi budžeta za trening i razvoj

 • Mapiranje kompetencija

 • Razvoj kompetencija

 • Upravljanje performansama (učinkom)

 • Razvoj lidera

 • Upravljanje talentima i nasleđivanjem

Acclivus konsultantske usluge

AIM Proces je naš operativni sistem. To je naš način saradnje sa klijentima i način na koji ostvarujemo dugoročne rezultate. A-I-M smo razvili i validirali u saradnji sa vodećim organizacijama. Kod svake inicijative, naša misija je ista – da unapredimo naše odnose, rezultate i prihode na merljiv način.

Upravo nam A-I-M Process danas omogućava da sve elemente uspešne razvojne inicijative kombinujemo u jednostavan i dokazan sistem.


PDA konsultantske usluge

 • Regrutacija i selekcija uz PDA

 • Razvoj lidera

 • Coaching uz PDA

 • PDA Feedback

 • Programi samorazvoja uz PDA

 • Kompetencije

 • Opisi poslova

 • Itd.


Želite da saznate kako bismo i vama mogli da pomognemo?