Vrednost(i) kao najvažniji kriterijum
Dobijaš ono što pružaš

Nedavno sam na društvenim mrežama video objavu velike međunarodne kompanije o treningu koji su organizovali za svoje lidere pod nazivom „Values-based Recruitment“, iliti regrutacija na osnovu vrednosti. To je tehnika intervjuisanja u kome su poslodavci i regruteri kao njihovi predstavnici, usredsređeni na zapošljavanje pojedinaca čije se lične vrednosti, ponašanje i uverenja poklapaju sa vrednostima njihove kompanije. Ovakav pristup omogućava da se proceni uklapanje kandidata u kulturu organizacije.

Nisam obožavalac ovakvog pristupa, pa zato želim da se fokusiram na neku drugu vrstu vrednosti.

U nedavnoj anketi na LinkedIn-u, ponudio sam dva primera prve poruke koja se šalje putem ove mreže profesionalcima prepoznatim kao potencijalni kandidati za neku poziciju.

1. Prvi primer je primer tipične poruke koja nam svima stiže u sanduče od regrutera. Obiluje terminima koji su sveprisutni i vrlo popularni u poslovnom svetu, govori mnogo, a ne kaže ništa. Klasično „začikavanje“.

2. Drugi primer se fokusira na kandidata i ima za cilj da kandidat prepozna vrednost za sebe, što će ga pokrenuti da učestvuje u procesu selekcije.


Postavio sa jednostavno pitanje – na koju poruku biste pre odgovorili?!

Evo rezultata 


Rezultati ankete


Šta nam govore rezultati ankete (i komentari učesnika)?

42% posto ispitanika koji su glasali za primer jedan se odlučilo zbog kratke i jasne komunikacije, tj. forme tizera.

58% posto ispitanika su odabrali primer dva, jer su iz njega zaključili da se regruter potrudio, detaljno pregledao profil, da cilja vrlo specifične kvalifikacije kandidata, da postavlja jasna očekivanja i da je poruka personalizovana.

Naravno, odabir jednog od dva ponuđena primera u velikoj meri zavisi od ličnog komunikacijskog stila. Iako nisu pitani, verujem da i ovih 42% učesnika ankete očekuju da čuju nešto vredno za sebe već tokom prvog „živog kontakta“.

Solidna većina ispitanika smatra da vrednost za njih u prvoj poruci, povećava šanse da na nju odgovore i da se upuste u proces regrutacije i selekcije.

Recruitment pipeline se gotovo ne razlikuje od prodajnog pipeline-a. Vaša ciljna grupa su kandidati sa specifičnim znanjima, veštinama i iskustvima. Što je veći procenat odgovora, to su veće šanse da pronađete kandidata koji je najbolji za poziciju.

Zato, prilikom definisanja poruke, važno je da odgovorite na nekoliko pitanja/očekivanja vaših potencijalnih kandidata, kako bi osoba kojoj se obraćate uvidela vrednost komunikacije koju započinjete.

Pitanja/očekivanja na koja treba da date odgovor su:

  1. Ko si ti i čime se baviš?
  2. Šta znaš o meni? Što baš meni pišeš?
  3. Šta je tu za mene vredno?
  4. O čemu želiš da razgovaramo?
  5. Kada, kako i koliko dugo želiš da razgovaramo?
  6. Pitam li se i ja nešto?

Ovo je samo početak, vrednosti za kandidata kreirate na od prve interakcije, a dodatno je gradite tokom čitavog procesa. Za slučaj da vam je potrebna pomoć, javite se...

Dragan Vukosavljević

Konsultant za razvoj


Vrednost(i) kao najvažniji kriterijum
HiNT d.o.o, Dragan Vukosavljević 4 јун, 2021
Podeli ovaj članak
Naši Blogovi
Prijavi se da ostaviš komentar
Promeni se ti, da ne moram ja…
Da li želite da ovako razumemo poruku?