Brendiranje (poslodavca) i regrutacija
Postoji samo jedna istina. Zove se percepcija.

Nedavno sam sproveo trodnevnu anketu na LinkedIn-u o važnosti regrutera u sprovođenju strategije brendiranja poslodavca. Evo rezultata: 


Možda će neko dovesti u pitanje broj ispitanika i da li se na ovako malom uzorku rezultati mogu smatrati relevantnim za sticanje šire slike.

Naravno, postoje istraživanja sa daleko većim brojem ispitanika, a rezultati pokazuju vrlo sličnu sliku.

2020.godine 14.766 ispitanika/kandidata je učestvovalo u Infostud istraživanju „Oceni put do posla“.

Po pitanju obaveštavanja kandidata o ishodu konkursa, 84% poslodavaca to ne čini, a rezultat istraživanja je na nivou 2015/16 godine.

Izostanak povratne informacije, po kandidatima, u velikoj meri utiče na sam imidž kompanije, te je 68% anketiranih reklo da se ne bi ponovo prijavili na oglas poslodavca, a preko 72% kandidata ne bi preporučili bliskim osobama da konkurišu na oglase tog poslodavca.

Ako bismo Infostud rezultate doveli u vezu sa mojom anketom, dolazimo do zaključka da su regruteri veoma važna karika za kreiranje percepcije kandidata o poslodavcu, pa samim tim i ukupan brend poslodavca.

Na ovo ću dodati sopstveni uvid. Naime, poslednjih godina sam kontaktirao više stotina regrutera na temu koja se tiče direktno njihovog posla i ličnog razvoja. 85% kontaktiranih nikada nije odgovorilo na poruku. To mu dođe kao da sam konkurisao za neki posao i da nikada nisam dobio povratnu informaciju.

Ovde ću na trenutak zastati jednom, za mene veoma važnom, opaskom.

Brend poslodavca nije vaš identitet!!!

Sve ono što čini jedan korporativni brend vrednosti, kultura, misija…. To je nešto što nam može biti blisko, ali nije i ne treba da predstavlja naš identitet.

Ono što treba da vam bude na pameti, čak i ispred brenda poslodavca za kog trenutno radite, je lično vaša profesionalna reputacija.

Da, intervju jeste mesto na kome ćete demonstrirati svoju profesionalnost. Ipak, nije i jedino. Svaka interakcija u procesu regrutacije i selekcije je prilika da utičete na percepciju potencijalnih kandidata. Sve što uradite, može biti doživljeno i kao pozitivno i kao negativno, a kad ne uradite ništa, tu nema mesta za pozitivnu percepciju.

Pre no što bilo šta uradite, zapitajte se kakvu percepciju vaše (ne)činjenje može proizvesti i kako to doprinosi izgradnji vaše profesionalne reputacije. Kao i poverenje, reputacija se dugo gradi, a gubi u trenu.

Dragi regruteri, veliki procenat ljudi smatra da je vaša uloga važna. Izgleda da ostaje da to i vi osvestite, jer trenutno izgleda da vi ne mislite tako.

Dragan Vukosavljević

Konsultant za razvoj


Brendiranje (poslodavca) i regrutacija
HiNT d.o.o, Dragan Vukosavljević 8 март, 2021
Podeli ovaj članak
Oznake
Naši Blogovi
Prijavi se da ostaviš komentar
Nije da me baš zanima, ali slobodno reci šta misliš…
Psihološka bezbednost po pitanju iznošenja mišljenja, priznavanja grešaka, itd. na poslu