Procena .

Šta je PDA procena ponašanja?


PDA je procena koja kroz jednostavnu, preciznu i naučnu metodologiju omogućava da otkrijemo i analiziramo profile ponašanja ljudi. Takođe, omogućava nam da evaluiramo zahteve ponašanja i kompetencija za određenu poziciju i na taj način osiguramo da smo regrutovali i da razvijamo prave ljude na pravim pozicijama.

PDA procena ne kvalifikuje profile ponašanja kao “dobre” i “loše”. Ona opisuje evaluirane karakteristike ponašanja pojedinca.

 
 

Ko koristi PDA?

Kompanije

Da identifikuju, razviju i/ili zadrže svoje talente. Ovaj alat koriste vodeće međunarodne kompanije, kompanije koje se nalaze na listi "Odlično mesto za rad".

HR konsalting kompanije

Novi proizvod u portfoliu, dodatna vrednost vašim uslugama i generator za konsalting projekte bazirane na psihometrijskim procenama ponašanja.

Pojedinci

Da razumeju svoje snage i oblasti za razvoj i povećaju karijerne šanse, unaprede performanse na trenutnoj, ili na budućim pozicijama i poboljšaju odnose sa svojim saradnicima.

Naučite više o PDA

Primeri PDA izveštaja

Pogledajte izveštaje


PDA teorijska podrška

Saznajte više

Želite da dobijete svolu analizu ličnog razvoja odmah? 

PDA proizvodi

Identifikacija zahteva ponašanja (profil POZICIJE) sastoji se od dodeljivanja specifičnog profila ponašanja poziciji kao polaznoj tački za različite HR procese (selekcija, obuka, razvoj, itd.). To nam omogućava da analiziramo da li postojeći profili poseduju specifične veštine koje je organizacija prepoznala kao neophodne, te da rade na profesionalizaciji tih profila.

PDA 360 je online aplikacija razvijena da bi se sprovela anketa od 360 stepeni. On je intuitivan, dinamičan i prilagodljiv različitim modelima kompetencija. Generiše i individualne i timske izveštaje.

MyPDACoach je online aplikacija razvijena za jačanje konvencionalnih procesa coachinga na osnovu informacija dobijenih iz PDA procene. Ova aplikacija nadopunjuje i podržava i coach-eve i coachee-je. MyPDACoach je akcelerator promena.

Više informacija...

Prilagođavanje kompetencija PDA jeziku je generisanje vrednih studija o kompatibilnosti između ponašanja pojedinca i modela kompetencije organizacije. Štaviše, to nam omogućava da razvijemo i sprovedemo specifične programe koji pomažu zaposlenima da razviju i unaprede “ključne” kompetencije.

PDA upitnik za organizacionu kulturu pruža razumevanje trenutne kulture kompanije iz perspektive ponašanja i pomaže u tumačenju različitih varijabli i planira akcije koje su ključne za postizanje željenih ciljeva.

PDA Audio feedback je nova funkcionalnost dostupna na PDA platformi koja je korisna za pravilno tumačenje i analizu PDA grafikona.