Menadžerske veštine

Menadžerske veštine

Ovo je kurs dizajniran da vam pomogne da što pre ovladate potrebnim znanjima i veštinama za uspešno upravljanje timom. Naučićete da: bolje upravljate vremenom, da postignete željeni radni učinak postavljanjem pametnih ciljeva i prioriteta, da komunicirate na efektivan način i budete asertivni i da upravljate promenama na najlakši način.

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Dragan Vukosavljević
Last Update 21/06/2022
Completion Time 1 hour 46 minutes
Members 51
Basic Serbian
  • Video lekcija: Šta menadžere čini uspešnima?
  • Video lekcija: Upravljanje vremenom
  • Video lekcija: Kako postići dobar radni učinak
  • Video lekcija: Efektivna komunikacija i asertivnost
  • Video lekcija: Ciklus učenja i upravljanje promenama
  • Video lekcija: Stilovi rukovođenja
  • Video lekcija: GROW razvojni dijalog
  • Obrazac za vođenje GROW dijaloga
  • Video lekcija: Fidbek
  • Obrazac za fidbek dijalog
  • Video lekcija: Faze razvoja tima i uloga menadžera
  • Video lekcija: Maslovljeva i Hertzbergova teorija motivacije